Showing all 4 results


Kẹo Hamer hay còn gọi là Hamer kẹo, kẹo sâm Hamer là sản phẩm tăng cường chức năng sinh lý dùng được cho cả nam và nữ giới trưởng thành. Nhiều người dùng gọi kẹo Hamer như là cách gọi chung để gọi tên của nhiều loại kẹo sâm sinh lý như Xtreme, Candy B+, A7,...